Skip to content

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A BUSUP TECHNOLOGIES, S.L.  reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades aplicables.

 

Per la mera utilització o navegació en aquest Lloc Web: www.busup.com se li atribuirà la condició d'Usuari", havent de llegir atentament la següent "Política de Privacitat" que a continuació s'exposa. Tot això sense perjudici de la necessitat de facilitar el teu consentiment quan sigui recaptat per a l'aportació de dades personals i/o la instal·lació de cookies.

 

La informació sobre quines cookies empra BUSUP TECHNOLOGIES, S.L.  en el Lloc Web i com configurar-les, així com major detall sobre quins tractaments d'informació de l'Usuari -conseqüència de l'ús del dispositiu amb el qual navegue - es realitzen, pot trobar-se en la nostra Política de Cookies en https://www.busup.com/ca/cookies-policy. 

 

Així mateix, s'informa que la Política de Privacitat de l'aplicació informàtica de BUSUP ("Política de Privacitat de l'App BUSUP"), disponible a les botigues d'aplicacions d'Android (Google Play) i Apple (App Store) o en entorns web habilitats a l'efecte, així com els seus "Termes i Condicions d'Ús", es regiran pel que disposen els seus propis textos legals*. 

 

Al final d'aquest document, en l'apartat "Altres textos legals aplicables al servei" pot trobar la relació de polítiques i condicions aplicables a cada país en el qual opera Bus Up. 

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?


D'acord amb la normativa vigent, s'informa a l'interessat (en endavant "Usuari") que les dades personals que ha facilitat seran tractades pel titular del lloc web "www.busup.com" (en endavant "Lloc Web"), BUSUP TECHNOLOGIES S.L.  (en endavant "BUSUP"), les dades de contacte de les quals són les següents: 

  • Número d'identificació fiscal: B-66864307
  • Domicili social: Gran Via de les Corts Catalanes 133 (CP 08014) Barcelona, Espanya
 • Adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: info@busup.com

Amb quina finalitat i legitimació es tractaran les seves dades personals? 


Les dades personals facilitades per l'Usuari a través dels formularis del Lloc Web o altres canals, diferents als de la pròpia App, seran utilitzats per a les següents finalitats:

 

Per a què tractem les teves dades facilitades i amb quina legitimació? 


TRACTAMENTS COMUNS A TOTS ELS PAÏSOS EN ELS QUALS OPEREM: 

 • Atendre la sol·licitud, petició o consulta d'informació o documentació realitzada a través dels formularis de contacte del Lloc Web per un representant d'una empresa, parc empresarial i/o tecnològic, universitat, escola o esdeveniment, d'un operador de servei de transport de passatgers, o qualsevol altre tipus d'Usuari del Lloc Web. En aquests casos, el tractament de les dades personals es basa en el consentiment de  l'Usuari que atorga en marcar la casella corresponent en el formulari.

Recorda que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar to consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.  Al final d'aquest apartat es recull la manera de revocar-hi el seu consentiment.

 • Per gestionar la sol·licitud d'ocupació presentada davant ofertes publicades al nostre Lloc Web, LinkedIn o a través d'una agència de contractació o ocupació. En aquest cas, el tractament de les seves dades es basa en l'aplicació a petició de l'interessat de mesures precontractuals o la intenció de concloure un contracte.  Més específicament, segons correspongui, és possible que rebem el seu currículum o la seva experiència acadèmica i professional a través de LinkedIn o agència de contractació o ocupació, per tal d'iniciar el procés de selecció corresponent.

També podrem tractar les dades personals que voluntàriament ens facilitis mitjançant la presentació de to candidatura, encara que no hi hagi una oferta específica publicada, sobre la base de l'interès legítim de BUSUP en la gestió d'aquestes candidatures espontànies, cas en el qual se't facilitarà la informació corresponent per al tractament de les teves dades personals.

 

Addicionalment, si així ens autoritzes, podrem comunicar el teu curriculum a la resta d'empreses del Grup BUSUP per augmentar les teves possibilitats d'incorporar-te al Grup (Pots accedir al llistat d'empreses del Grup a l'apartat 5. Destinataris). Podràs revocar aquest consentiment en qualsevol moment, sense perjudici de la licitud dels tractaments realitzats fins aquell moment. 

 • Registrar i gestionar la inscripció de l'Usuari al blog del nostre Lloc Web https://www.busup.com/es-es/blog per a la recepció per correu electrònic de les últimes notícies i articles publicats.  El tractament de les dades personals es basa en el consentiment de  l'Usuari que atorga en marcar la casella corresponent en el formulari.

Recorda que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar to consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.  Al final d'aquest apartat es recull la manera de revocar-hi el seu consentiment.

 • Gestionar la participació de l'Usuari en el formulari de comentaris del blog del Lloc web a través de la publicació del seus comentaris. El tractament de les dades personals es basa en el consentiment de  l'Usuari que atorga en marcar la casella corresponent en el formulari.

Recorda que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar to consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.  Al final d'aquest apartat es recull la manera de revocar-hi el seu consentiment.

Tingui en compte que la publicació del comentari de l'Usuari està subjecte al  compliment del que disposa l'Avís Legal del Lloc Web

 • Trametre comunicacions comercials sobre els serveis i novetats de BUSUP mitjançant correu electrònic. El tractament de les dades personals es basa en el consentiment de  l'Usuari que atorga en marcar la casella corresponent en els nostres formularis del Lloc Web o xarxes socials (per ex.: quan utilitza un formulari de contacte o se descarrega documents de forma gratuïta).

Recorda que pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar to consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.  Al final d'aquest apartat es recull la manera de revocar-hi el seu consentiment.

 • Mantenir relacions de qualsevol índole amb la persona jurídica en la cual la persona física apoderada presti els seus serveis en els casos de representació de la societat. A aquests efectes, en base als interessos legítims de Bus Up tractarem la informació que ens facilitis (per exemple, mitjançant l'entrega de targetes de visita) o ens facilitin tercers legítimament (per ex, altres persones que treballin en la teva companyia).

Pots oposar-te al tractament de les seves dades personals amb aquestes finalitats exercitant tu dret en la forma indicada en l'apartat relatiu a l'exercici de drets.  Si bé, en determinats supòsits, l' interès legítim de Bus Up podria prevaler davant aquest dret, cas en el qual, es ti indicarà motivadament.

 

 • Atendre i gestionar les trucades realitzades al servei telefònic d'atenció al client de BUSUP (Call Center) sobre la  base de l'execució de la relació contractual amb els Usuaris que hagin contractat els serveis de BUSUP. La finalitat d'aquest tractament és atendre i gestionar les sol·licituds, consultes o incidències comunicades pels Usuaris per via telefònica.
 • Realitzar gravacions de les trucades realitzades al servei telefònic d'atenció al client de BUSUP (Call Center) per gestionar adequadament la teva sol·licitud, millorar la qualitat dels serveis i defensar els interessos de BUSUP davant possibles reclamacions.

Aquest tractament respon a la necessitat de BUSUP d'assegurar la qualitat dels seus serveis a l'interessat, com a mitjà eficaç de resolució de possibles incidències presents i futures, permetent a BUSUP comprovar la informació facilitada pels Usuaris en el moment de la seva sol·licitud. En aquest sentit, el tractament es mostra idoni per satisfer l'interès legítim de BUSUP consistent a poder fer front a potencial reclamacions dels interessats com a conseqüència de les sol·licituds realitzades, ja que aquesta informació és necessària per a la formulació, l'exercici i/o la defensa davant possibles reclamacions. 

 

Aquest tractament respon a l' interès actual i real de BUSUP de protegir-se enfront de potencials pràctiques que puguin provocar-li perjudicis, de manera que no podria assolir-se aquest objectiu sense dur a terme el tractament. D'altra banda, de conformitat amb les condicions del tractament, es considera que aquest interès no es veu neutralitzat pels drets i llibertats dels interessats, sinó al contrari, ja que el tractament contribueix a augmentar la seguretat jurídica en la relació que aquests mantenen amb el Responsable. En tot cas, els interessats podran, en tot moment, comunicar la seva oposició a aquest tractament, d' acord amb els drets recollits en aquesta política de privacitat.

 

TRACTAMENTS ESPECÍFICS ALS PAÏSOS EN ELS QUALS OPEREM

BRASIL

 • BUSUP pot interactuar amb vostè a través de les xarxes socials en les quals BUSUP té un perfil registrat al Brasil. En aquests casos, el tractament de les dades personals que BUSUP realitzi tindrà com a finalitat atendre la seva consulta i es basarà en l'aplicació de mesures precontractuals a petició de l'interessat.

En qualsevol cas, recordi que el tractament de les seves dades personals es veu subjecte en últim terme a la política o condicions de privacitat i seguretat de la xarxa social de la qual és usuari. A aquests efectes, pot consultar les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les quals BUSUP compta amb perfil al Brasil: 

Twitter:

@busup_brasil

@BUSUP_es

Instagram:

@busup_es

@busup_pt

@busup_br

Youtube:

@busup1307

TikTok

usuari: busup_br

Facebook:

busup.es/

busup.br

Quines categories de dades personals es tractaran?


Les categories de dades a tractar es determinaran, en cada cas, en funció del canal de recollida i finalitat perseguida.  Aquestes dades podran ser les següents:

 

TRACTAMENTS COMUNS A TOTS ELS PAÏSOS EN ELS QUALS OPEREM: 

Canal recollida/Finalitat

Tipologia de dades 


Formulari Contacte/ Atendre la sol·licitud, petició o consulta realitzada

  • Nom i apellits
  • Nom de l'organització (en cas de representant d'alguna de les entitats esmentades a la finalitat)
  • País
  • Correu electrònic
Altres dades aportades en comentaris

Formulari candidatura/ Gestió de candidatures d' ocupació

 • Nom i apellits
 • Correu electrònic
 • Teléfono
 • Perfil de LinkedIn,
 • CV
 • Carta de presentació

Formulari alta blog/ Inscripció per rebre notícies i articles al blog

 • Correu electrònic

Formulari comentari blog/Participació en el blog a través de comentaris

 • Número
 • Correu electrònic

Formularis del Lloc Web o xarxes socials on se sol·liciti consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials

  • Nom i cognoms
  • E-mail i telèfon
Dades professionals com a empresa i lloc

Centre d'atenció telefònica

 • Número
 • Correu electrònic

TRACTAMENTS ESPECÍFICS EN ELS PAÏSOS EN ELS QUALS OPEREM:

BRAZIL 

Xats o missatges directes en xarxes socials


 • Nom i cognoms
 • E-mail i telèfon

Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc Web o altres canals, diferents a l'App, són amb caràcter general, obligatoris (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten els mateixos o no es faciliten correctament no podran atendre's les mateixes, sense perjudici que pugui realitzar altres accions en el Lloc Web.

Fonts de les quals obtenim les dades dels usuaris

 

Durant quant temps tractarem les seves dades personals?


Com a regla general, les dades personals seran conservades mentre es mantingui la seva alta  com a Usuari  d'algun dels serveis del nostre Lloc Web (per ex.: alta al blog) i encara després, fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la mateixa. 

Els criterios o períodes per a la conservació de dades personals poden trobar-se en el següent quadre resum disponible al final del document. 

TRACTAMENTS COMUNS A TOTS ELS PAÏSOS EN ELS QUALS OPEREM: 

Finalitat

Criteri o període de conservació

Atendre la sol·licitud, petició o consulta realitzada

Diguem el temps necessari per tramitar i respondre a la sevasol·licitudés i, un cop finalitzada, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades d'aquesta s sol·licituds.

Gestió de candidatures d' ocupació 

Les dades utilitzades per valorar la seva sol·licitud d'ocupació seran conservades durant el temps estrictament necessari per valorar si la seva candidatura s'ajusta al perfilat ofert i, com a màxim, un any. 

En cas de pretendre mantenir les seves dades personals per un període superior es demana el seu consentiment.

Inscripció per rebre notícies i articles al blog 

Les dades utilitzades per a l'enviament de notícies i articles en el blog o en el consentiment seran tractades fins que l'Usuari retiri el seu consentiment.

Participació en el blog mitjançant comentaris 

Les dades utilitzades per gestionar la seva participació en el blog a través del seu comentari o en el consentiment seran tractades fins que l'Usuari retiri el seu consentiment.

Tramesa comunicacions comercials 

Les dades utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials basades en el consentiment seran tractades fins que l'Usuari retiri el seu consentiment.

Atenció Drets 

Diguem el temps necessari per dur a terme el dret sol·licitat per l'Usuari i un cop complert aquest dret, es conservaran fins a la prescripció de les possibles responsabilitats derivades d'aquest tractament.

Call Center

Diguem el temps necessari per tramitar i respondre a la seva sol·licitud és i, un cop finalitzada, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades d'aquesta s sol·licituds.

TRACTAMENTS ESPECÍFICS EN ELS PAÏSOS EN ELS QUALS OPEREM:

BRAZIL 

Xats o missatges directes en xarxes socials

Durant el temps en què es gestiona la seva sol·licitud, consulta o petició

En qualsevol cas, en aquells supòsits en què existeixin períodes de conservació específics i diferents dels anteriors els seran informats a través d' altres canals de recollida i informació a la seva disposició.

Seguretat de les dades


BUSUP ha implantat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats. No obstant això, tingui en compte que les mesures a Internet, a causa de la seva naturalesa i caràcter global, no son inexpugnables.

Qui són els destinataris de les seves dades personals? 


Les dades de l'Usuari podran ser comunicades a:

 • L'AEAT per al compliment de les obligacions fiscals de BUSUP, així com a qualsevol altra administració pública amb competència en la matèria.
 • En cas que se sol·liciti ningú explícitament o implícitament en la petición, consulta o sol·licitud realitzada els serveis d'una empresa del grup BUSUP que operi en un territori específic, les seves dades personals podran ser comunicades a aquesta empresa en base a l'execució de la relació contractual.
 • Jutges i Tribunals en els casos previstos per la llei.
 • Altres empreses del Grup BUSUP, amb el teu consentiment, per valorar la seva candidatura. 

En aquests casos, només es remetran les seves dades personals a l' empresa ubicada al país on la vacant està oberta.  

Empreses del Grup BUSUP i ubicació: 

Empresa

Ubicació

BUSUP Technologies, S.L.,

Espanya 

BUSUP España Mobility, S.L.,

Espanya

BUSUP Portugal Mobilitat LDA

Portugal

busUp do Brasil Tecnologia LTDA

Brazil

BUSUP EUA Mobilitat Inc.

Estats Units

BUSUP Mobility Mèxic S.A. de C.V.

Mèxic

Així mateix, els proveïdors de BUSUP podran accedir a les dades si aquest accés és necessari per a l'adequat compliment de les obligacions legals i/o per a les finalitats indicades anteriorment. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a les seves pròpies finalitats, trobant-se entre aquests encarregats del tractament les següents categories:

 • Operadors de serveis de transport col·lectiu que vagin a realitzar el servei de transport
 • Proveïdors d'allotjament i serveis al núvol.
 • Serveis de manteniment informàtic, proveïdors d' eines analítiques i sistemes CRM.
 • Agències de contractació de candidats.
 • Empreses del Grup BUSUP per al suport administratiu i tecnològic de les empreses del Grup.
 • Proveïdors de serveis de correu.

Alguns dels destinataris esmentats es troben a Europa i altres fora de l'Espai Econòmic Europeu (EEE). Ens assegurem, a través de clàusules contractuals, que aquests proveïdors de serveis tractin les dades personals d'acord amb les normes europees de protecció de dades per garantir un alt nivell de protecció, fins i tot si les dades personals es transfereixen a un país on hi ha un bon  nivell de protecció de dades i per al qual no existeix una decisió d'adequació de la Comissió de la UE.

 

No es realitza cap altra transferència de dades personals a altres destinataris, excepte quan la llei ens hi oblig. Per obtenir més informació sobre les garanties adequades per a les transferències internacionals de dades o una còpia de les mateixes, poseu-se en contacte amb el nostre responsable de protecció de dades per correu electrònic en info@busup.com.

 

Quins drets tenen els Usuaris?


Els Usuaris tenen dret, per a tots els països en els quals opera BUSUP, a:

 • Acceder a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir de BUSUP la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions establertes en la normativa de protecció de dades.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades. 
 • Oposar-se al tractament de les seves dades.
 • Presentar una reclamació davant l'autoritat competent del país en el qual BUSUP té el seu establiment principal quan l'interessat consideri que BUSUP ha vulnerat els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades aplicable.  En aquest sentit, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.aepd.es).

En aquells casos en què al país de residència de l'Usuari siguin d'aplicació drets diferents als indicats, Bus Up procedirà a informar-lo sobre els mateixos en el moment de la seva recollida. Pot posar-se en contacte amb BUSUP enviant una sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat o acreditant la seva identitat d'una altra manera admès en dret a l'adreça info@busup.com.

 

Responsabilitat de l'Usuari 


L ' Usuari:

 • Garanteix que és major d'14 anys en el moment de registrar-se en el Lloc Web i/o Aplicació i que les dades que proporciona a BUSUP són veritables, exactes, completes i actualitzades. En aquest sentit, l'Usuari és responsable de la veracitat de totes les dades que comuniqui i facilitarà informació actualitzada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Garanteix que ha informat les terceres persones les dades de les quals hagi facilitat, si s'escau, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a BUSUP amb les finalitats indicades.
 • Custodiarà aquelles dades d'accés i/ o contrasenyes, comprometent-se a no cedir el seu ús, assumint la responsabilitat que pogués derivar-se d'un ús indegut d'aquests.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que es facilitin a través de l'Aplicació i/o Lloc Web i dels danys i perjudicis directes o indirectes que puguin causar-se a BUSUP o a tercers.

Canvis en aquesta política de privacitat


Si té alguna pregunta sobre la privacitat en BUSUP, per favor, ponti en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça amb una descripció detallada de la seva consulta, i tractarem de resoldre-la.

El nostre negoci i la tecnologia canvien constantment, i la nostra Política de Privacitat també canviarà. En cas que BUSUP modifiqui la present Política de Privacitat, BUSUP publicarà una notificació al Lloc Web perquè els Usuaris puguin tenir coneixement de qualsevol canvi en les condicions de tractament de les seves dades personals.  No obstant això, si en qualsevol moment, BUSUP decidís utilitzar els duels personals dels Usuaris de forma diferent a l'establerta en el moment de la seva recollida i es requerís el consentiment de l'Usuari per dur a terme aquest tractament ulterior, li ho notificarà als Usuaris per correu electrònic sol·licitant aquest consentiment. 

Altres textos legals aplicables al servei


La següent relació de textos legals es classifica per jurisdicció aplicable i categoria d' Usuari

ESPANYA

Passatgers:

 • Termes i Condicions Servei App BUSUP-Espanya-
 • Política de Privacitat App BUSUP

Conductors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Drivers

Monitors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Schools

PORTUGAL 

Passatgers

 • Termes i Condicions App BUSUP-Portugal- 
 • Política de Privacitat App BUSUP

Conductors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Drivers

Monitors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Schools

BRAZIL

Passatgers

 • Termes i Condicions App BUSUP-Brasil- 
 • Política de Privacitat App BUSUP

Conductors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Drivers

Monitors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Schools

ESTATS UNITS 

Passatgers

 • Termes i Condicions App BUSUP-EUA- 
 • Política de Privacitat App BUSUP

Conductors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Drivers

Monitors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Schools

PERÚ

 • Termes i Condicions App BUSUP-Perú- 
 • Política de Privacitat App BUSUP

Conductors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Drivers

Monitors:

 • Política de Privacitat App BUSUP Schools

Ultima modificació: Març, 2023.